Działalność

Firma świadczy usługi na rynek obronny w zakresie doradztwa handlowego, doradztwa technicznego i zarządzania projektami w obszarze systemów C4ISR. Bazując na wiedzy i wieloletnim doświadczeniu zatrudnionych pracowników i współpracujących partnerów w zakresie wdrażania zaawansowanych technologii w Polsce i NATO, skupiamy naszą działalność na: 

  1. Identyfikacji potrzeb rynku obronnego Polski i NATO w zakresie pozyskania nowego sprzętu i uzbrojenia wynikającego z uzyskania określonych zdolności operacyjnych.
  2. Poszukiwaniu zaawansowanych technologii i rozwiązań w zakresie gotowych produktów oraz ich oceną w zakresie spełnienia potrzeb użytkowników. 
  3. Kojarzeniu partnerów do współpracy, w zakresie zaawansowanych technologii obronnych w celu uzyskania przez polskie przedsiębiorstwa zdolności do opracowania, produkcji i dostawy konkurencyjnych produktów na rynki polskie i zagraniczne.
  4. Pośrednictwie w obrocie gotowymi wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz i technologią o takim przeznaczeniu. 
  5. Negocjowaniu i pomocy w zawieraniu umów pomiędzy przedsiębiorstwami przemysłu obronnego w zakresie wspólnej dostawy sprzętu i uzbrojenia na rynki obronne Polski i NATO.
  6. Integracji systemów C4ISR, dostawą gotowych wyrobów i technologii niezbędnych do pełnej konfiguracji systemu w środowisku operacyjnym użytkownika.
  7. Wsparciu technicznym w zakresie wdrożenia określonych formatów i standardowych protokołów informacyjnych niezbędnych do uzyskania interoperacyjności systemu w środowisku operacyjnym użytkownika. 
  8. Dostarczeniu usług w zakresie kierowaniu procesem wdrażania danego produktu w środowisko operacyjne użytkownika, organizacją testów operacyjnych i zdawczo-odbiorczych, zarządzania ryzykiem i nadzoru na wykonaniem wszystkich prac zapewniających uzyskanie pełnej zdolności operacyjnej a także organizacją zintegrowanego systemu wsparcia logistycznego (ILS).
  9. Świadczeniu usług szkoleniowych w zakresie konfiguracji, uruchomienia i użytkowania  systemów C4ISR. 

copyright: YAGAL 2023