Usługi

Yagal dostarcza aplikacje integracyjne dotyczące sensorów i systemów taktycznych opierające się na architekturze plug& play. Taka architektura umożliwia integracje różnych sensorów i systemów, przy użyciu różnych formatów oraz standardowych protokołów, takich jak:
  • Link16 (STANAG 5516)
  • Link11 (STANAG 5511)
  • AdatP-3, AdatP-11, AdatP-35 messaging
  • Custom ICD (ascii, byte, bit oriented)
  • Eurocontrol Asterix
  • NMEA 0183
Umożliwiamy także rozszerzenie oprogramowania bazowego w celu rozbudowy i dostosowywania funkcji produktu (niestandardowe protokoły) i rozpowszechniania zebranych I opracowanych informacji do innych systemów / sensorów.
copyright: YAGAL 2023